Distelfink Banner

Distelfink Banner
Hanging from the Dunnereech

Monday, October 22, 2012

Daniel R. Riegel

Der Gedechtnisschtee waar zu unserm Bruder, em Daniel R. Riegel, am 21. Gehling, 2012, mit re Naddausrichtung eigsetzt warre.


Daniel R. Riegel
14. Gehling, 1985 - 10. Gehling, 2011

Vieh schtarebt;
Freind schtarewe;
genaaso schtarebt mer selwert.
Doch ich eens weess, 
es nimmi schtarebt:
Wie es Urteil iwwer yedem Tode lautet.

-- Es Hohelied 77

Die Urglaawisch Sippschaft vum Distelfink